Blog
Home Blog Mesai Saatleri Dışında Serbest Bölgedeki Sözlü Beyan ile Yapılacak İthalatlarda ‘SBİF Sonradan Verilecek’ Olarak Beyan Edilecek